آخرین اخبار

13. آبان 1395 - 11:32   |   کد مطلب: 298950
تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز چهارشنبه دوازدهم آبان به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

به گزارش الوند خبر، تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز چهارشنبه دوازدهم آبان به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.

 

//////////از ترکمنچای ترین قرارداد تاریخ فوتبال و جایگزینی شماره 10 به جای 9استقلال تا کتک خورد بیرانوند از پرسپولیسی و تراکتوری هااز ترکمنچای ترین قرارداد تاریخ فوتبال و جایگزینی شماره 10 به جای 9استقلال تا کتک خورد بیرانوند از پرسپولیسی و تراکتوری ها
 
از قرار داد ترکمنچای کاوه رضایی با استقلال تا گلر یک دست قرمزهااز ترکمنچای ترین قرارداد تاریخ فوتبال و جایگزینی شماره 10 به جای 9استقلال تا کتک خورد بیرانوند از پرسپولیسی و تراکتوری هااز ترکمنچای ترین قرارداد تاریخ فوتبال و جایگزینی شماره 10 به جای 9استقلال تا کتک خورد بیرانوند از پرسپولیسی و تراکتوری ها

دیدگاه شما

باشگاه خبرنگاران
ایسنا
نماینده