آخرین اخبار

16. مرداد 1392 - 1:32   |   کد مطلب: 47159
لذوم توجه بیشتر به روش آبیاری نوین
به گزارش الوند خبر؛ پدیده خشکسالی عبارت است از يك دوره ممتد كمبود بارش باران كه منجر به صدمه زدن محصولات زراعی و كاهش عملكرد آن می شود.
 
شهرستان قصرشیرین طی سالهای اخیر با خشکسالهای متعددی دست به گریبان بوده است که استمرار موج های متعدد خشکسالی وضعیت منابع آب این استان در معرض بحرانی جدی قرار داده است.
 
این شهرستان به دنبال خشکسالی و همچنین افزایش بی سابقه دما با مشکلات متعددی مواجه شده است به طوری که در برخی از روزهای گذشته قصرشیرین در میان شهر های بسیار گرم کشور قرار گرفت.
 
تاثیر تغییرات اقلیمی رخ داده در قصرشیرین و همچنین خشکسالیهای متعدد را می تواند در وضعیت کشاورزی، باغداری و منابع طبیعی این شهرستان مشاهده کرد، معضلی که معیشت مردم روستایی را تحت الشعاع قرار داده است.
 
با توجه به كمبود بارندگيها و كاهش منابع آبي متاسفانه بسياری از چشمه ها و روان آبها در سطح شهرستان قصرشیرین کم آب و یا خشك شده است. به طوری که حتی بسیاری از زمین های کشاورزی شهرستان تک محصول شده اند.
 
برای دستیابی به عملکرد بهینه در این مناطق و استفاده درست از آب های روان و سفره های زیر زمینی، یکی از گزینه های نو، شناخت و به کارگیری روشهای نوین آبیاری است.
 
بکارگیری فناوری های نو، موجب افزایش موثر بازده مصرف آب و پیشگیری از انباشت املاح در ناحیه رشد ریشه شده و عملکرد بیشتری را به ارمغان خواهد آورد، بنابراین، متخصصان کشاورزی باید فناوریهای نوینی را برای رویارویی با کاهش کمی و کیفی منابع آب و خاک به کار گیرند.
 
آبیاری نوین بهترین روش صرفه جویی در میزان مصرف آب است. ضمن آن که در این روش، امکان کاربرد همزمان کود نیز وجود داشته و در نیروی انسانی و هزینه های مربوط به ادوات کشاورزی صرفه جویی می شود.
 
یکی از ویژگیهای این روش، صرفه جوئی در میزان آب کاربردی تا حد ۵۰ درصد کمتر در دوره رشد گیاه در مقایسه با روشهای غرقابی، جوی پشته و حتی سیستم آبیاری بارانی است. به طور کلی، راندمان کاربرد آب در روش آبیاری قطره ای ۹۰ تا ۹۵ درصد است. حال آنکه در روشهای بارانی و جوی پشته حداکثر راندمان مصرف آب به ترتیب ۷۰ و ۶۰ تا ۸۰ درصد گزارش شده است.
 
در این راستا مي بايست همه دستگاهها و نهادها با به كارگيری همه امكانات و ظرفيتهای خود در راستای آبرساني به اين باغات اقدام کنند تا بتوان شدت خسارات در این بخش را کاهش داد.

دیدگاه شما

باشگاه خبرنگاران
ایسنا
نماینده